گروه روود

۱۳دی
۱۶ و ۱۷ دی در تالار شمس

۱۶ و ۱۷ دی در تالار شمس

تالار ایوان شمس طی دو شب پذیرای کنسرت موسیقی دستگاهی گروه «روود» در دو بخش و در مایهٔ افشاری و بیات اصفهان خواهد بود.
+ پوستر این کنسرت را در ادامه از موسیقی ایرانیان ببینید!