گروه دومینانت

۰۵اردیبهشت

کنسرت گروه«دومینانت»

گروه موسیقی کلاسیک «دومینانت» به اجرای کنسرت می پردازد.