گروه تنبورنوازی «مهرآیین»

۲۲مرداد
مهرآیین به روی صحنه می رود

مهرآیین به روی صحنه می رود

کنسرت بزرگ گروه تنبورنوازی «مهرآیین» با همراهی گروه کوبه‌ای «دوار» با هدف حمایت از بیماران هموفیلی برگزار می‌شود.