گروه ترک‌مان

۰۴خرداد

کنسرت گروه ترک‌مان

گروه ترک‌مان قطعاتی را با تلفیقی از موسیقی مناطق شمال خراسان، جنوب آذربایجان، شرق آناتولی و موسیقی ایلات قشقایی اجرا خواهد کرد.