گروه بالزن

۱۱اسفند
آلبوم بالزن از گروه موسیقی بالزن منتشر شد

آلبوم بالزن از گروه موسیقی بالزن منتشر شد

آلبوم بالزن را می توان انتخابی مناسب برای مخاطبان و علاقه‌مندان موسیقی‌های نوگرا دانست که بیس موسیقی آن الکترونیک است و گاهی ساز گیتار الکتریک نیز در آن شنیده می‌شوند.