گروه باران

۰۳آبان
با همراهی گروه موسیقی باران

با همراهی گروه موسیقی باران

کنسرت علیرضا قربانی با اجرای اشعاری از مولانا در شهر لندن انگلیس برگزار شد. از نکات جالب توجه کنسرت قرباتی در لندن، حضور افراد غیر ایرانی در سالن اجرا بود.
+عکسهایی از این اجرا در موسیقی ایرانیان