گروه اپرای قاهره

۱۱مرداد
دورهمیِ قهرمانان کارتونیِ دیزنی در خانه اپرای مصر
به مناسبت عید سعید قربان

دورهمیِ قهرمانان کارتونیِ دیزنی در خانه اپرای مصر

گروه اپرای قاهره به مناسبت عید قربان جشنی را در خانه اپرای مصر برگزار کرد.