گروه «آفاق»

۲۴شهریور
با اجرای آثار جاودانه استاد فقید پرویز مشکاتیان

با اجرای آثار جاودانه استاد فقید پرویز مشکاتیان

کنسرت موسیقی ایرانی توسط گروه «آفاق» با اجرای آثار جاودانه استاد فقید پرویز مشکاتیان در شهر اصفهان برگزار می شود.