گروه آ

۱۹فروردین
آلبوم آکرنا از گروه موسیقی «آ» منتشر شد

آلبوم آکرنا از گروه موسیقی «آ» منتشر شد

آکرنا اثری تازه با فضایی از موسیقی تلفیقی-بختیاری است که در قالب ۷ قطعه به عناوین «کی ایاهی»، «درِ واز کن»، «آشفته حال»، «دای شیرین»، «دهدر»، «باده باده» و «عاشقوم» به اجرا در آمده است.