گروه‌های موسیقی مجلسی

22دی
مهلت ارسال آثار برای فراخوان گروه‌های موسیقی مجلسی تمدید شد

مهلت ارسال آثار برای فراخوان گروه‌های موسیقی مجلسی تمدید شد

مهلت ارسال آثار به فراخوان دعوت از گروه‌های موسیقی مجلسی برای اجرای موسیقی، تا پایان دی ماه تمدید شد.

10آذر
بنیاد رودکی به گروه‌های موسیقی مجلسی فراخوان داد

بنیاد رودکی به گروه‌های موسیقی مجلسی فراخوان داد

فراخوان دعوت از گروه‌های مجلسی برای اجرای موسیقی از سوی بنیاد فرهنگی هنری رودکی منتشر شد.