گردآهنگ

۲۳دی
نوشته محمد عبدلی

نوشته محمد عبدلی

جلد نخست کتاب «گردآهنگ» با چهل تمرین برای تار و سه‌تار به همراه نکاتی درباره تمرین نوشته محمد عبدلی منتشر شد.