گرامیداشت علی مراخانی

۳۱خرداد
گرامیداشت یاد و خاطره علی مرادخانی در نشست شورای عالی خانه هنرمندان ایران

گرامیداشت یاد و خاطره علی مرادخانی در نشست شورای عالی خانه هنرمندان ایران

شورای عالی خانه هنرمندان ایران در نشستی با حضور نمایندگان انجمن‌های هنری، مصطفی کاظمی مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران و محمد مرادخانی، یاد زنده یادعلی مرادخانی را گرامی داشت.