گالری گردی

۲۰مهر
تابستان شلوغ نیاوران

تابستان شلوغ نیاوران

۵۴ عنوان کنسرت و ۶۷ اجرا تابستان پرکاری را برای فرهنگسرای نیاوران رقم زد.

۰۶اردیبهشت

آغاز «بازی تاش و خط» اساتید کارتونیست

آغاز «بازی تاش و خط» اساتید کارتونیست

۱۵فروردین
طهران‌گردی نوروزی با «یرماکوف»

طهران‌گردی نوروزی با «یرماکوف»

طهران‌گردی نوروزی با «یرماکوف»

۱۴فروردین

تماشای نوروزی «بام» در پایتخت/ خانه‌هایی که نشانگر آدم‌ها هستند

تماشای نوروزی «بام» در پایتخت/ خانه‌هایی که نشانگر آدم‌ها هستند