گالری هنر

۲۴مرداد
نمایشگاه تجسمی «بزرگداشت بیهقی زمان» افتتاح شد
به مناسبت 81 سالگی محمود دولت آبادی

نمایشگاه تجسمی «بزرگداشت بیهقی زمان» افتتاح شد

نمایشگاه هنری «بزرگداشت بیهقی زمان» با هدف ادای دین نقاشان و مجسمه سازان به مناسبت تولد ۸۱ سالگی محمود دولت آبادی در گالری سرزمین هنر برگزار شد.