کیوان شاکت

۱۹اسفند
امینی‌ابیانه: «پاکوپنیا» عاشق نی ایران است

امینی‌ابیانه: «پاکوپنیا» عاشق نی ایران است

بهانه این گفت‌وگو کنسرت مشترکی ا‌ست که کیوان ساکت و پدرام امینی‌ابیانه دیروز هجدهم اسفند در سالن خیریه محک برگزار کردند
+کیوان ساکت: برای هر آهنگ شاید چندین ماه مطالعه می‌کنم و ساز می‌زنم …