کیوان امجدیان

۰۳مرداد
رمان «آوای تار یحیی» در ایستگاه نقد

رمان «آوای تار یحیی» در ایستگاه نقد

رمان «آوای تار یحیی» اثر کیوان امجدیان با حضور نویسنده نقد و بررسی می‌شود.