کیانوش نقدی پور

۰۵شهریور
آلبوم «هزار تو» منتشر شد

آلبوم «هزار تو» منتشر شد

آلبوم «هزار تو» با صدای کیانوش نقدی پور منتشر و رونه بازار شد.