کیانوش علیپور

۱۵فروردین
به سرپرستی و خوانندگی «کیانوش علی پور»

به سرپرستی و خوانندگی «کیانوش علی پور»

hot-topic-logoگروه موسیقی «گیل اوخان» به سرپرستی و خوانندگی «کیانوش علی پور» و به همت موسسه فرهنگی و هنری «آوای مهربانی» در شهر تهران به روی صحنه می رود.
+گروه «گیل اوخان»، نوروز امسال نیز در کشور آلمان و با استقبال مخاطبین به روی صحنه رفت