کیارش داودی

۰۱خرداد
اثری از «کیارش داودی» و «کریم ابراهیمی»

اثری از «کیارش داودی» و «کریم ابراهیمی»

آلبوم موسیقی «انگاره فراق» از «کیارش داودی» و «کریم ابراهیمی»، توسط شرکت فرهنگی و هنری «خانه ی خنیای دلشدگان» منتشر شد.