کونول آنسامبلی

۰۹دی
تلاش‌های موزیسین ایرانی که «نفس تازه موسیقی موغامات» نام گرفت

تلاش‌های موزیسین ایرانی که «نفس تازه موسیقی موغامات» نام گرفت

گروه دلنوازان آذربایجان یا همان «کونول آنسامبلی» با آهنگسازی فرامرز گرمرودی کنسرتی را در باکو روی صحنه برد که برخی منتقدان روس و موزیسین‌های آذربایجانی از این اجرا با عنوان «نفس تازه موسیقی موغامات» یاد کردند. دامون شش‌بلوکی (موزیسین، پژوهشگر و مدیربرنامه‌های گروه دلنوازان آذربایجان «کونول آنسامبلی در ایران») به خبرنگار ایلنا گفت: گروه دلنوازان […]