کودک کار

۰۸اسفند
دادگاه آلمان خواننده‌ای را به دلیل اجرای کنسرت با فرزندش جریمه کرد

دادگاه آلمان خواننده‌ای را به دلیل اجرای کنسرت با فرزندش جریمه کرد

دادگاهی در ایالت بایرن در جنوب آلمان روز جمعه آنجلو کلی، خواننده ایرلندی را به دلیل نقض قانون ممنوعیت کار کودکان مجرم شناخت.