کودکان و نوزادان

۱۹اردیبهشت
در قالب ترم های بهاره و تابستانه

در قالب ترم های بهاره و تابستانه

مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب» با مدیریت «علی قزانی»، فراخوان دوره های آموزشی خود را ویژهء کودکان در قالب ترم های بهاره و تابستانه منتشر کرد.
+پوستر فراخوان