کوارتت کورونوس سانفرانسیسکو

۲۹خرداد
«کاووکی» به روایت آنلاین شهرام ناظری، صهبا امینی کیا و کوارتت آمریکایی
اولین پروژه مشترک با کوارتت کورونوس سانفرانسیسکو

«کاووکی» به روایت آنلاین شهرام ناظری، صهبا امینی کیا و کوارتت آمریکایی

شهرام ناظری؛ پیشکسوت مطرح آواز ایرانی با همکاری کوارتت کورونوس سانفرانسیسکو، به اجرای قطعه «کاووکی» پرداخت.