کوارتت شهرزاد

۰۲مهر
کوارتت شهرزاد اثر آهنگساز معاصر آرژانتینی را اجرا می‌کند

کوارتت شهرزاد اثر آهنگساز معاصر آرژانتینی را اجرا می‌کند

کوارتت شهرزاد در کنسرت بعدی خود قطعه‌ی «رویاها»، اثر «اسوالدو گُلیجُف» آهنگساز معاصر آرژانتینی را اجرا خواهد کرد.