کهنه‌های همیشه نو

۱۷خرداد
در ۲۳۷ صفحه با شمارگان ۲۲۰۰ نسخه

در ۲۳۷ صفحه با شمارگان ۲۲۰۰ نسخه

ویراست دوم کتاب «کهنه‌های همیشه نو» (ترانه‌های تخت حوضی) با گردآوری مرتضی احمدی با ۴۰ ترانه افزوده منتشر شد. این کتاب که در سال ۹۲ به چاپ نهم رسیده ویراست دومش بعد از درگذشت مرتضی احمدی انتشار یافته است. ترانه‌های عروسی، ضربی‌های سرگرم‌کننده، ضربی‌های طنز اجتماعی و ترانه‌های شادی‌بخش سنتی بخش‌های مختلف این کتاب هستند. […]