کنفرانس بین المللی

۰۶اسفند
دانشگاه بوخوم یک کنفرانس در حوزه موسیقی ایرانی برگزار می کند

دانشگاه بوخوم یک کنفرانس در حوزه موسیقی ایرانی برگزار می کند

کنفرانس بین‌المللی «منابع و تئوری‌ موسیقی از عصر یونان باستان تا دوره عثمانی» از نوزدهم تا بیست‌ویکم ماه نوامبر سال جاری در دانشگاه بوخوم آلمان برگزار خواهد شد.