کنسرواتوار تهران

۱۶اردیبهشت
برخی هنوز تلفظ درست «کنسرواتوار» را نمی‌دانند

برخی هنوز تلفظ درست «کنسرواتوار» را نمی‌دانند

نشست رسانه‌ای کنسرواتوار تهران با موضوع «فعالیت‌های کنسرواتوار در ارتقاء جایگاه هنر و فرهنگ متعالی و موسیقی فاخر ایرانی در مجامع بین‌المللی»، دیروز (یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸) در محل این موسسه آموزشی موسیقی در تهران برگزار شد.