کنسرت گروه کامنت

۱۷شهریور
به همت «هامین گس‌تر آریا» و در اریکه ایرانیان

به همت «هامین گس‌تر آریا» و در اریکه ایرانیان

گروه موسیقی «کامنت» این بار با کنسرتی متفاوت به همت شرکت «هامین گس‌تر آریا» و مدیریت «سید علی میرمحمدی» میزبان علاقه مندان خود خواهند بود.