کنسرت گروه نُوان

۰۶آبان
به سرپرستی محمدرضا عموجوادی و خوانندگی محمد مهدی کاردگر

به سرپرستی محمدرضا عموجوادی و خوانندگی محمد مهدی کاردگر

کنسرت «گروه نُوان» به آهنگسازی و سرپرستی محمدرضا عموجوادی و خوانندگی محمد مهدی کاردگر ۲ و ۳ آبان ماه در شهر آمل برگزار شد.
+عکسهای موسیقی ایرانیان از این اجرا