کنسرت گروه نغمه گردان در فجر35

۲۹بهمن
نغمه گردان در فرهنگسرای نیاوران

نغمه گردان در فرهنگسرای نیاوران

گروه موسیقی ایرانی نغمه گردان، با رپرتواری از موسیقی ردیف-دستگاهی در ششمین شب فجر۳۵ در فرهنگسرای نیاوران به هنرنمایی پرداخت.