کنسرت گروه نغمه گردان

۲۰مرداد
 گروه نغمه گردان در کرج به روی صحنه می‌رود

 گروه نغمه گردان در کرج به روی صحنه می‌رود

کنسرت گروه نغمه گردان در سالن سیروس صابر (کرج) برگزار می‌شود.