کنسرت گروه موسیقی چند مضراب

۰۶شهریور
هفته دوم از شهریور ماه ۱۳۹۶

هفته دوم از شهریور ماه ۱۳۹۶

کنسرت گروه موسیقی «چند مضراب» با خوانندگی «مجتبی عسگری»، هفته دوم از شهریور ماه ۱۳۹۶ در کرج بروی صحنه می رود.

+جزئیات کامل به همراه پوستر و اطلاعات بلیت فروشی