کنسرت گروه موسیقی پازل بند

۲۲تیر
هفته آخر از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

هفته آخر از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

کنسرت گروه موسیقی پازل بند، هفته آخر از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷، در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی، طی دو سئانس به اجرای کنسرت می پردازد.