کنسرت گروه موسیقی محلی کایر

۲۱آبان
با هنرنمایی جمعی از پیشکسوتان موسیقی محلی و قومی کشورمان

با هنرنمایی جمعی از پیشکسوتان موسیقی محلی و قومی کشورمان

کنسرت گروه موسیقی محلی «کایر»، با هنرنمایی جمعی از پیشکسوتان موسیقی محلی و قومی کشورمان، هفته اول از آذر ماه سال جاری، در «تالار وحدت» تهران بروی صحنه می رود.
+جزئیات به همراه اطلاعات بلیت فروشی این کنسرت