کنسرت گروه موسیقی قاراباغ آذربایجان

۳۰آبان
۱۷ آذر در تالار وحدت

۱۷ آذر در تالار وحدت

کنسرت گروه موسیقی قاراباغ آذربایجان در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. گروه موسیقی «قارا باغ» به سرپرستی و خوانندگی «منصوم ابراهیم‌اف» در تاریخ ۱۷ آذر در تالار وحدت به اجرای برنامه خواهد پرداخت و در این کنسرت «حسین ملکی‌زاده» نیز به عنوان خواننده مهمان حاضر خواهد شد. ائلچین هاشم‌اف، ائلنور احمد‌اف، شیرزاد فتعلی‌اف، کامران کریم‌اف […]