کنسرت گروه موسیقی خجسته

۰۲مهر
به سرپرستی سوسن اصلانی

به سرپرستی سوسن اصلانی

کنسرت گروه موسیقی خجسته به سرپرستی سوسن اصلانی در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار می شود.