کنسرت گروه موسیقی آرتامن

۱۷مرداد
هفته سوم از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

هفته سوم از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

کنسرت گروه موسیقی آرتامن، هفته سوم از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷ در برج آزادی شهر تهران برگزار می شود.