کنسرت گروه ضرب و فوت

۰۹آبان
کنسرت گروه ضرب و فوت برگزار می‌شود

کنسرت گروه ضرب و فوت برگزار می‌شود

 کنسرت گروه ضرب و فوت در سالن فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه می‌رود.