کنسرت گروه سرو خراسان

۲۱بهمن
طنین نغمه ها و زخمه های اصیل خراسانی در تالار سوره حوزه هنری

طنین نغمه ها و زخمه های اصیل خراسانی در تالار سوره حوزه هنری

کنسرت گروه موسیقی سرو خراسان، سومین هفته از بهمن ماه ۱۳۹۸ در سالن سوره حوزه هنری تهران به اجرا در می آید.