کنسرت گروه روح افزا

۲۵شهریور
اواخر شهریورماه سال جاری در شهر تبریز

اواخر شهریورماه سال جاری در شهر تبریز

گروه موسیقی «روح افزا» اواخر شهریور ماه ۱۳۹۴ ماه در مجتمع فرهنگی «سینما ناجی» تبریز برگزار می شود.
+جزئیات کامل و پوستر این کنسرت