کنسرت ویژه بانوان پریچهر خلوتی

28مهر
در دومین ماه پاییزی

در دومین ماه پاییزی

کنسرت ویژه بانوان پریچهر خلوتی به سرپرستی سعیده ترکاشوند و همراهی حرکات فولکلوریک گروه «هرنگ»، ویژه بانوان در دومین ماه پاییزی بروی صحنه می رود.