کنسرت ویژه بانوان با اجرای گروه راستان

۱۹آبان
۲۰ آبان ماه

۲۰ آبان ماه

فرهنگسرای نیاوران، ۲۰ آبان شاهد اجرای بانوان هنرمند گروه موسیقی راستان خواهد شد.