کنسرت همایون شجریان در گرگان

۰۸اسفند
به بهانه اولین حضور صحنه‌ای «همایون شجریان» در شهر گرگان

به بهانه اولین حضور صحنه‌ای «همایون شجریان» در شهر گرگان

hot-topic-logoآن زمان که آلبوم «آهنگ وفا» با صدای محمدرضا و همایون شجریان منتشر شد، ظهور خواننده‌ای از نسل استاد آواز ایران را به ارمغان داشت. آینده‌ای که همگان برای وی متصور بودند رسیدن به مرتبه و جایگاهی بود که برخی وی را جانشین پدر می‌دانستند. اما او کار بسیار سختی را در پیش داشت تا بتواند از نگاه مقایسه و قضاوت با پدرش سربلند بیرون بیاید…
+کارنامه هنری «همایون شجریان» با توجه به هم نسلانش، متفاوت و متمایز است، چراکه وی توانست با جسارت، همایون شجریان مستقلی شود که کمتر وی را با پدرش مقایسه کنند