کنسرت های بجنورد

۱۷فروردین
پس از لغو کنسرت قبلی این خواننده در خراسان رضوی

پس از لغو کنسرت قبلی این خواننده در خراسان رضوی

«علیرضا قربانی» خواننده بنام موسیقی ایرانی، هفتهٔ آینده در بجنورد مرکز خراسان شمالی کنسرت برگزار می‌کند.
+هفتهٔ نخست اسفندماه سال گذشته قرار بود «علیرضا قربانی» در نزدیکی مشهد کنسرتی برگزار کند، اما این اجرا لغو شد