کنسرت نوروزی مهدی احمدوند

۲۴اسفند
در اولین هفته بهاری ۱۳۹۷

در اولین هفته بهاری ۱۳۹۷

کنسرت موسیقی پاپ «مهدی احمدوند»، در اولین هفته بهاری ۱۳۹۷، تقدیم مخاطبان و موسیقی دوستان شهر لنگرود می شود.