کنسرت موسیقی ناصر وحدتی

۲۸بهمن
هفته دوم از اسفند ماه سال جاری

هفته دوم از اسفند ماه سال جاری

کنسرت موسیقی محلی «ناصر وحدتی»، هفته دوم از اسفند ماه سال جاری در «تالار وحدت» شهر تهران، بروی صحنه می رود.