کنسرت موسیقی عامیانه ایران تکرار می‌شود

۱۰تیر
کنسرت موسیقی عامیانه ایران تکرار می‌شود/ طرح چند انتقاد جدی

کنسرت موسیقی عامیانه ایران تکرار می‌شود/ طرح چند انتقاد جدی

در این کنسرت قطعه‌هایی از علی تجویدی، سعید مهناویان، همایون خرم، مجید وفادار، عبداله جهان‌پناه، محمد حیدری، نعمت آغاسی، اسفندیار منفردزاده، حسین همدانیان، مرتضی احمدی و چند قطعه محلی اجرا می‌شود.