کنسرت موسیقی تیرگان

۲۴مرداد
سوم شهریور ماه سال جاری

سوم شهریور ماه سال جاری

کنسرت موسیقی «تیرگان» با خوانندگی «علی سعیدی» و «محمد سعیدی» روز ٢۴ آگوست برابر با سوم شهریور ۹۵ در سالن راخمانینف کنسرواتوآر چایکوفسکی شهر مسکو اجرا خواهد شد.
+مدیر بخش بین‌الملل فستیوال چایکوفسکی درباره‌ این گروه گفته است:‌ من موسیقی ایرانی را دوست دارم؛ اما هیچ وقت آوازی شبیه به خواندن این دو برادر دوقلو را به این زبان نشنیدم