کنسرت موسیقی تلفیقی گروه مکنون

۰۵مرداد
اواسط شهریور ماه سال جاری

اواسط شهریور ماه سال جاری

کنسرت موسیقی تلفیقی گروه «مکنون» اواسط شهریور ماه ۹۴ در گلسار شهر رشت به اجرا در می آید.
+پوستر و جزئیات کامل این کنسرت