کنسرت موسیقی ایرانی گروه ماهور

۲۰دی
به سرپرستی «وحید جبار زاده» و آواز «شهرام آبرومند»

به سرپرستی «وحید جبار زاده» و آواز «شهرام آبرومند»

کنسرت موسیقی ایرانی گروه «ماهور» به سرپرستی «وحید جبار زاده» و آواز «شهرام آبرومند»، تحت عنوان «مرغ آمین»، اولین هفته از بهمن ماه ۱۳۹۶ در «تالار پتروشیمی» تبریز، برگزار می شود.